Witamy w portalu filmowym dla osób niewidomych „Pociąg”

„Pociąg” to portal filmowy online dedykowany osobom niewidomym. Zapewnia bezpłatny dostęp do oferty kulturalnej. Tworzy warunki do obecności osób niewidomych i słabowidzących w kulturze za pomocą narzędzi online. Czyni sztukę filmową i teatralną otwartą, powszechną i bezgraniczną. Tworzy szanse na aktywne spędzanie czasu wolnego, na uczestnictwo w sztuce, pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności. Rozwija kapitał kulturowy oraz kompetencje cyfrowe osób niewidomych i słabowidzących. Portal filmowy „Pociąg” poszerza ofertę Stowarzyszenia "De Facto" na polu edukacji kulturalnej.

Zapraszamy na wydarzenia!
Stowarzyszenie „De Facto”

„Pociąg” - portal filmowy dla osób niewidomych Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”